Databáze je již umístěna na jiném serveru


Databáze čs. legionářů z 1. světové válkypříjmení zadávejte pomocí velkých písmen
Příjmení
Datum narození


Databáze mimo provoz. Databáze je již umístěna na jiném serveru.
Údaje v databázi k 26.3.2009
132 753 záznamů


Databáze se vytvářela ve Vojenském historickém archivu v letech 1997 až 2004 na podnět gen. R. Krzáka z Čs. obce legionářské. V případě jakéhokoliv doplnění databáze nebo dotazu na další informace k jednotlivým osobám se telefonicky obraťte na pracovníky Vojenského historického archivu na tyto čísla: 973 206 100, 973 206 118, 973 206 101.

Údaje v databázi jsou aktualizovány dvakrát ročně.

Vysvětlivky použitých zkratek:  Použité kódy:
jméno 1 - jméno legionáře
příjmení 1 - příjmení legionáře
jméno 2 - jméno legionáře ( další možná varianta jména legionáře )
příjmení 2 - příjmení legionáře ( další možná varianta příjmení legionáře )
datumn 1 - datum narození
datumn 2 - datum narození ( další možná varianta datumu narození )
okresn - okres narození
obecn - obec narození
okresd - domovský okres
obecd - domovská obec
rutvar 1 - první rakousko-uherský útvar
datum 1 - datum zařazení do rakousko-uherské armády
rutvar 2 - poslední rakousko – uherský útvar
rhodnost - hodnost v rakousko-uherské armádě
datumz - datum zajetí
místoz - místo zajetí
datump - datum přihlášení do legií
místop - místo přihlášení do legií
datum2 - datum zařazení do legií
datum3 - datum zařazení do jiné ( další ) legie
datum4 - datum zařazení do jiné ( další ) legie
armáda1 - zkratka armády, u které sloužil ( viz použité zkratky armád )
armáda2 - zkratka armády, u které sloužil ( viz použité zkratky armád )
armáda3 - zkratka armády, u které sloužil ( viz použité zkratky armád )
útvar1 - první útvar v legiích, u kterého sloužil
útvar2 - druhý útvar v legiích, u kterého sloužil
útvar3 - třetí útvar v legiích, u kterého sloužil
útvar - poslední útvar v legiích, u kterého sloužil
hodnost1 - první hodnost v legiích
hodnost2 - další hodnost v legiích
hodnost3 - další hodnost v legiích
hodnost - poslední hodnost v legiích
datum5 - konec v legiích
útvar4 - poslední útvar v legiích
B padl v boji
ČSA sloužil v čs. armádě po r. 1918
D dezertoval
DM demobilizován
N nezvěstný
NS neschopen služby
P popraven
S zemřel
V vrátil se do vlasti
X viz poznámka
Z zemřel na následky zranění
Is - legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).
k - osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
o - osvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).
Použité zkratky armád:
A - australská armáda
B - britská armáda
D - domobrana v Itálii
DK - Děnikinova armáda
F - francouzská armáda
I - italská armáda
K - kanadská armáda
KO - Kolčakova armáda
KR - Kornilovova armáda
LC - cizinecká legie
LF - čs. legie ve Francii
LI - čs. legie v Itálii
LR - čs.legie v Rusku
P - polská legie
R - ruská armáda
RM - rumunská armáda
S - srbská legie
US - americká armádaDatabáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. světové válkyZadejte údaje pro vyhledání:
Příjmení
Datum narozeníDatabáze byla vytvořena ve Vojenském historickém archivu v roce 2004 na podnět Čs. obce legionářské. Pro ČsOL posloužila k vytvoření Infostánku postaveného vedle Památníku čs. zahraničním vojákům, účastníkům 2. světové války, na Vítězném náměstí v Praze 6. V případě jakéhokoliv doplnění databáze nebo dotazu na další informace k jednotlivým osobám se telefonicky obraťte na pracovníky Vojenského historického archivu na tyto čísla: 973 206 100, 973 206 118, 973 206 105.


Děkujeme za zaslané připomínky k databázím. Všechny byly po ověření zapracovány. Případným zájemcům o kopie příslušných stránek legionářských osobních spisů nebo karet z kartotéky čs. legionářů, budou tyto zaslány a zpoplatněny v duchu platného ceníku služeb a úkonů poskytovaných ve VÚA Praha.