Kategorie: Historie oddílu

Historie oddílu(ů)

153. oddíl, 162. oddíl, 45. oddíl...kdo se v tom má vyznat. Tady se to dozvíte a zjistíte kdo jsme zač a jak dlouho to spolu už táhnem.

1989 Původně jsme vznikli jako turistický oddíl asi v listopadu 1988 při TJ Pedagog Modřany.

Měl být oddíl dospělých a oddíl dětí, jenže dospělých bylo málo a po první výpravě zbyli jen ti, kteří měli v oddíle i děti. Takže pak všichni pomáhali u dětí.

Jako hlavní vedoucí byli Jiří Pechoč a Jiří Kropáček, kteří brzy dostali přezdívky Komár a Bobr.

Chodilo se každý týden dvakrát do tělocvičny a pravidelně 1x za 3 týdny na výpravy. První výprava s přespáním v přírodě (zatím pod stany - klasická áčka) byla v květnu 1989 na Kokořínsko.

V roce 1989 měl být tábor na Slovensku, ale bylo málo času a nikdo si nestačil  zařídit dovolenou, tak jel nakonec jen Pepa Kříž se svými dětmi. Připojil se k oddílu Skřítečci. Tábor byl týdenní.
zpracovala Klára


1990 Na začátku r. 1990 se začal organizovat Junák v Modřanech a 13. června byl zapálen  střediskový táborák na Točné, kterého se náš tehdejší oddíl taky zúčastnil a náš oddíl získal klubovnu ve Vokrojově ulici 3375. Když jsme se zaregistrovali v Junáku, bylo nám přiděleno č. oddílu 45. Pak se ale o toto číslo přihlásil oddíl, který už to číslo měl v r. 1968, tak nám přidělili nové - 153. To jsme byli ještě koedukovaný oddíl (byly družiny Vlaštovky, Ještěrky a Netopýři), ale Chobot na nás tlačil, abychom se oddělili, což se stalo 10.12.1990. Takže začátkem r. 1991 už tu byl dívčí oddíl - 162.

První náš skautský tábor se konal v Loučeni, po skautech z Lysé n.L., a trval tři týdny (od 22.7. do 12.8.1990). Spalo se v podsadových stanech, byl tam velký hangár a cisterna na vodu. Bohužel, když voda došla, muselo se dost daleko ke studánce. Nakupovat se chodilo do Loučeně  s kárkou. Komár obstaral u vojáků velké konzervy s tzv. Remo plátky, které byly velice "oblíbené". Nebo (ze stejného zdroje) velká balení hrachové polévky, která načichla petrolejem (takže to byla taky lahůdka). Chodili na brigády do JZD česat různé ovoce a pak dostávali třeba broskve, višně nebo rybíz. Z toho už bylo lepší vaření (broskvové knedlíky).

Děti si vařily samy, dospělých bylo málo a tak pomáhali většinou jen radou.

Podle Hely byl na tomhle táboře dost krutý režim - ráno se vstávalo v 6,30!!!. To byla ještě pěkná kosa, takže rozcvičky byly celkem vítané, aby se člověk trochu zahřál. Hlídalo se každou noc (taky pěkná zima). Přesto se tábor dětem líbil, protože nikdo neodpadl, naopak dětí přibývalo.

Tábora se zúčastnilo 13 holek, 5 kluků a asi tři vedoucí.
zpracovala Klára


1995 Existovaly dva oddíly (153. a 162.), které fungovaly jako smíšené, kromě sekce vlčat.

V čele těchto oddílů stáli Hela a Komár.

Na začátku školního roku se část vlčat spojila s vlčaty z Prahy 5 Stodůlek, čímž přibylo 153. oddílu přibližně 10 členů.

V této době jsme měli hodně členů, jen vlčat bylo okolo 20.

Na hory se jelo poprvé na Marjánskou.

Na táboře byla vlčata na Střele a skauti v Malontech, kde přebírali tábor po Stopařovi.
zpracovala Lucka


1997 V tomto roce byl náš oddíl ještě pod číslem 153. a vedla ho Helča, Sluníčko a Jirka. Tou dobou to byl oddíl vlčat – skautů, kteří se scházeli každý týden v naší dřívější klubovně (nyní 90. oddílu), to jest v domečku v Modřanech. Zároveň k vlčatům byla připojena ještě část vlčat z Prahy Stodůlek, taktéž pod číslem 153. Výpravy probíhali úplně stejně jako je známe dnes – občas někam vyrazili do přírody.

Tábor byl docela komorní, sešlo se 10 chlapců, výše zmiňovaní, a Hela, která to celé měla pod kontrolou. S klukama byla prý sranda, takže byl tábor super.

19. 5. 1997 bylo 5. středisku Modřany - tedy i našemu oddílu – zamítnuto umístění letního tábora na pozemcích krajského úřadu Benešov nad Černou. Odůvodnění referátu životního prostředí byl takový, že vzhledem k tomu, že je vodní tok, niva, les, rybník, jezero a rašeliniště významným krajinným prvkem, není možné aby bylo v ohrožení.

V září roku 1997 se Magistrát hl. m. Prahy rozhodl pro podpoření zimních táborů. V rámci celoměstských programů podpory volnočasových aktivit se tak mohli přihlásit občanská sdružení a organizace zaměřené na mladou generaci, zejména sdružení dětí a mládeže. Cíl programu bylo zlevnit a tím pádem zdostupnit zimní tábory pořádané pro pražské děti do 18 let.
zpracovala Myška


1999Od září začala Hela s Miluškou shánět děti pro oddíl světlušek. Ze začátku chodily jen Ocásek a Žiráfka. Později se přidaly Monika a Skříteček.

Letos také měla Helča putovní tábor v Jeseníkách s klukama (Chechtal, Pařízek, Ben…).

Byl poslední tábor velkých (Liška, Rak, Ježek a takovej ten podobnej spolek). Byl na Střele a vedl ho Komár. Podle toho co jsem zaslechla od ptáčků a jiného zvířectva, tak byl docela uvolněný, což bylo vidět na tom, když tam dorazila hygiena a napařila pokutu  :))
zpracovala Jesky


2000 Na začátku roku byly hory na Mariánské.

Náš tábor byl na Střele a postavili jsme jen 2 týpka. A na pomoc tam přijeli Jára a Rak. A potom ještě ze vzpomínek se dozvídáme, že Jára jednou po večerce vyprávěl holkám pohádku a ty poslouchaly a ani nedutaly. Prý to bylo několik pohádek spojených dohromady a bylo to prý moc pěkné :))

Helča byla na s klukama na putovním táboře v beskydách.
zpracovala Jesky


2004 V roce 2004 už jsme byli v podobném složení jako jsme dnes, v květnu přišla do oddílu Klára. O oddíl se tehdy s Helou ještě starala i Miluška a dělily se o program s Helčou. Konaly se tradiční výpravy jako třeba Kuřecí – v lednu, jelo se na hory (bohužel kde to bylo tento rok nevím, ale myslím že na Mariánské – ostatně jako většinou).

Na Dračím vytí zvítězili Bobři, druzí byli Šneci. Také jsme se zapojili do programu Dne Země, a to tak, že jsme pořádali soutěže pro děti. V tomto období přišla do oddílu Kristýna, která s námi pak hned jela na tábor, jenže se musela odstěhovat do Brna, takže nám to s ní moc dlouho nevydrželo.

Táborové téma bylo Indiáni. Mezi oddílovými členy se účastnili také Martin a Terezka, Lucka přijela jen na polovinu tábora, ale skládala skautský slib.

V novém školním roce jsme navštívili Babku – což byla nádherná výprava u skal. Potkali jsme tady spoustu skautů, naučili jsme se tady semafor a bylo to ostatně moc príma.  Proběhla Indiánská liga a slaňování ve Drábských světničkách. Tento rok se také moc povedla Mikulášská hra po Praze – 13 světel Vyšehradských – a rok zakončila vánoční výprava. Kam jinak než na Koukolovu horu v Popovicích u Berouna.
zpracovala Myška


2005 162. oddíl byl a stále zůstává dívčím oddílem.

Náš (162.) oddíl měl dvanáct členů a nejspíš nepřistoupil nikdo nový.

V čele stála (a dosud stojí) Helča.

Na horách jsme byli (asi naposled) na Marjánské.

Na tábor se jelo (tradičně) na Střelu. Téma bylo podle slavného románu Cesta kolem světa za osmdesát dní. Program byl velmi zábavný, ale i naučný.

Na tomto táboře Klára s Klíštětem splnily skautský slib.
zpracovala Lucka


print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Aktuality

27.4.2012 bude v ZŠ a MŠ Angel Dračí Vytí 2012

Čtenář

Kalendář akcí